Üniversitemizden TÜBİTAK Kutup Bilimleri Ansiklopedisi’ne Destek

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı (BİTO) ve Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonuyla, Cumhuriyetimizin 100. yılı için hazırlanan TÜBİTAK Kutup Bilimleri Ansiklopedisi, kutuplara olan merak ve duyarlılığın giderek arttığı günümüzde Türkçe olarak hazırlanmış en önemli bilgi kaynaklarından biridir. Farklı bilim alanlarından 65 Türk bilim insanının katkı sağladığı (1) Yaşam Bilimleri, (2) Yer Bilimleri ile (3) Fiziki, Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere üç ciltten ve toplam 656 maddeden oluşan bu geniş çaplı çalışmada, kutup bilimleri alanında gençlerimizi ve toplumumuzu bilgilendirici önemli bilgiler sunulmaktadır. Bu değerli çalışmaya üniversitemiz Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Sedat Serçe, Jeoloji Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Alper GÜRBÜZ ve Coğrafya Bölümünden Doç. Dr. Muhammed Zeynel ÖZTÜRK toplam 44 madde ile katkı sağlamışlardır.

Ansiklopedinin dijital versiyonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ansiklopedi.tubitak.gov.tr/kutup/category