GZFT Analizi

GZFT Analizi

Güçlü Yönler 

1. Öğretim elemanlarının genç olması,

2. Türkiye’de bu konuda öğrenim veren üniversite sayısının az olması,

3. Ülkemizin konumunun lojistik faaliyetler için avantajlı olması,

4. Mezunların hem kamu kesiminde hem de özel kesimde çok çeşitli alanlarda istihdam edilebilmesi ve kendi işini kurabilmesi,

5. Elektronik veri tabanlarına erişim sayesinde dünya literatürünün izlenebilmesi,

6. Türkiye’de ve Dünyada gelişmekte olan bir sektöre istihdam sağlayan bir bölüm olması. 

7. Stajın zorunlu olması,

8.  İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıflarının olması,

 

Zayıf Yönler

1. Sempozyumlara ev sahipliği yapamama, 

2. Öğretim elemanı sayısının az olması,

3. Lisansüstü eğitim programının olmaması,

4. Kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğinin yetersiz olması,

5. Alana ilişkin ders kitabı sayısının az olması.

Fırsatlar

1. Bölüm içerisinde iletişimin güçlü olması ve işbirliği içinde olunması

2. Fakülte içerisinde bulunan diğer bölümlerdeki öğretim üyelerinden faydalanılabilmesi

3. Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık

4. Mezun olan öğrenciler için istihdam alanlarının fazla ve çeşitli olması

5. Dersi bizzat dersin hocalarının yürütmesi, araştırma görevlilerinin ders dışında öğrencilere yardımcı olmaları

6. Öğrencilerin dersin hocasına ve yardımcı öğretim elemanlarına kolayca ulaşabilmeleri

7. Derse giren hocaların bilgi birikiminin yeterliliği, derse hazır gelmeleri ve bu konuda kendilerine güvenmeleri

8. Öğrenci hoca ilişkisinde seviyenin korunabilmesi ve karşılıklı sağlıklı iletişim kurulabilmesi

9. Öğrencilerin isteklerini her kademedeki yönetime rahatlıkla iletebilmeleri

10. İşletmelere danışmanlık ve eğitim hizmeti verebilecek bilgi kapasitesi

11. Niğde’de ulaşımın kolay olması

12. Niğde İli’nin Ankara, Konya, Kayseri ve Adana gibi büyük şehirlere yakın olması

Tehditler

1. Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara ev sahipliği yapamama,

2. Kentin küçük ve sosyal imkânların yetersizliğinden dolayı Bölüme yeni öğretim üyelerinin kazandırılamaması,

3. Tercihlerde küçük üniversite imajının devam etmesi,

4. Kampus içerisinde öğrencilere yönelik işletmelerin az olması,

5. Yerel, ulusal ve uluslararası tanıtım eksikliği.

Son Güncelleme Tarihi:16.07.2020