Merkezin Amacı

MERKEZİN AMAÇLARI 

a) Türklük bilimi araştırmalarının önemli bir parçasını teşkil eden Kazak çalışmalarını göz önünde bulundurarak mevcut sorunları disiplinler arası çalışmalar ile ele almak; Türkiye ve Kazakistan Türklerinin ilişkilerini tarihi perspektif ile objektif olarak incelemek.

b) Türk Dünyasının önemli devletlerinden biri olan Kazakistan, Türklüğün önemli merkezlerinden biridir. Kazak ve Kazak Kültürü araştırmalarında Kazak Türklerinin yetiştirdiği önemli düşünürlerin geleneğinin oluşmasına öncü olmak.

c) Türkiye’de ve dünyada yapılmış olan Kazak ve Kazakistan sahası konusundaki çalışmaları bir çatı altında toplamak ve ulusal/uluslararası düzeylerde bilimsel toplantılar düzenlemek.

ç) Üniversitede kurulan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü eğitim-öğretiminin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek, gelecekte Kazakistan sahası ve Kazak Türkçesi başta olmak üzere Türk lehçelerinin ve kültürlerinin araştırılmasını teşvik etmek, Üniversite bünyesinde faal olan, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde Kazak Türklüğü ile ilgili eğitim-öğretime, araştırma projelerine destek sağlamak.

d) Kazak Türkleri başta olmak üzere Türkistan ile Türkiye Türkleri arasındaki sosyal ve kültürel ilişkileri arttırmak.

e) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

 

Son Güncelleme Tarihi:06.08.2020