Merkezin Faaliyet Alanları

MERKEZİN FAALİYET ALANLARI 

a) Türkiye ve dünyada Kazakistan sahası üzerinde yapılan çalışmaların kataloğunu çıkartmak.

b) Kazak çalışmaları ile ilgili sorunların tespiti için ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek.

c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik, çeşitli düzeylerde, çalışmaları teşvik etmek.

ç) Kazak Türkleri başta olmak üzere Türkistan bölgesi ve çevre kültürler ile ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek.

d) Kazakistan ve Türkiye Türklerine yönelik çalışmaları teşvik etmek, bu konularda hazırlanan çalışmaların artmasına yönelik program ve projeler üretmek.

e) Üniversitenin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Sosyoloji, Tarih, Sanat Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin Kazak Türkçesi ve kültürü ile ilgili alan çalışmalarına, eğitim, öğretimine katkı sağlamak, öğrencilerin alan bilgisini arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek.

f) Kazakistan ve diğer ülkelerde yaşayan Kazak Türklerinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi veya diğer Türk üniversiteleri arasında bilimsel ve akademik işbirliğinin gelişmesini teşvik etmek; bu amaçla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim üyelerinin iki ülke arasındaki hareketliliğine katkıda bulunmak.

g) Kazak Türkleri başta olmak üzere Türkistan ile ilgili filmler ve TV programları yayınlamak.

ğ) Kazakistan başta olmak üzere, Türkistan bölgelerindeki ülkelerle ilgili eğitim almak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti vermek.

h) Konuyla ilgili araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak eğitimcilere ve profesyonellere kaynak sağlamak.

ı) Konferans, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek ve ödüller vermek.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

j) Üniversite ile Avrasya ülkeleri ve Türkistan ülkeleri üniversiteleri arasında halen yürütülmekte olan çalışmaları desteklemek ve geliştirmek.

k) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

 

Son Güncelleme Tarihi:06.08.2020