Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi


FOTOVOLTAİK TEKNOLOJİLERİ

09 - 13 Eylül 2019, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Niğde, Turkey

Yenilenebilir Enerji ve Önemi, Fotovoltaiklerin Temelleri ve Teknolojileri, Si tabanlı Fotovoltaikler, İnce Film Güneş Pilleri, Organik Güneş Pilleri, Perovskit Güneş Pilleri, Güneş Pilleri Karakterizasyonu, Modül Teknolojileri

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilmesi planlanan Enerji Teknolojileri Yaz Okulu, güneş enerjisi ve teknolojileri teması ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenecektir.

09 - 13 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Enerji Teknolojileri Yaz Okulu Fotovoltaik Teknolojileri, fotovoltaik alanda akademik ve profesyonel kariyer yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerin yanı sıra konu ile ilgilenen öğretim elemanları davetlidir.

Akademik ve ticari çevrelerden konusunda uzmanların anlatacağı derslerle katılımcılara: güneş enerjisi temelleri ve fotovoltaik teknolojilerin anlatılmasının yanı sıra ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırma, güneş enerjisi alanında ülkemizin potansiyelini ve rekabet gücünü artırabilme noktasında bir farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Ayrıca, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi altyapısı öğrencilere açılarak özellikle Güneş hücresi üretimi ve testlerinin uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, öğrencilere yaz okulu kapsamında öğretilen Fotovoltaik Teknolojileri temel bilgilerinin pratikle pekiştirilmesi sağlanacaktır.

Enerji Teknolojileri Yaz Okulu: Fotovoltaik Teknolojileri için 50 kişilik kontenjan belirlenmiş olup bu etkinliğe katılım ücretsizdir. Programın tamamına devam eden katılımcılara Katılım Sertifikası verilecektir. Yaz okulu katılımcıları için üniversitemiz merkez yerleşkesi içerinde yer alan Ayhan Şahenk Yurdu’nda iki kişilik odalarda kahvaltı dahil günlük 20 TL’ye konaklama imkanı da sağlanabilecektir.  Öğrenci olan katılımcıların öğrenci belgelerinin ibraz etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Kayıt için lütfen tıklayınız:

Son başvuru tarihi: 31 Ağustos 2019