Program Çıktıları


Turizm hizmetlerini yerini getirmede bağımsız davranma, inisiyatif kullanabilme ve yaratıcılık becerisi geliştirme, 
Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştirme becerisi,
Bireysel çalışabilme yeteneği doğrultusunda kendi fikir ve düşüncelerini sözlü veya yazılı olarak açık ve net bir şekilde ifade edebilme becerisi, 
Turizm hizmetlerini gerçekleştirebilmede ihtiyaç duyabileceği en önemli konulardan birisi olan insanlarla doğru ve düzgün iletişim kurabilme yeteneği,
Mesleki sorumluluklar ve etik bilincine sahip olabilme becerisi, 
Turizm hizmetlerini yerine getirebilmede kullanacağı çağdaş teknik araç ve gereçleri kullanabilme becerisi, 
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda ortaya çıkabilecek sorunlara karşı pratik düşünme ve doğru karar verme becerisi, 
Turizm meslek hayatında karşılaşabileceği krizleri doğru yönetebilme becerisi, 
Mesleki hayatında kendini geliştirebilme ve modernleştirebilme becerisi ve turizm bilgilerini diğer disiplinlere uygulayabilme becerisi. 

Son Güncelleme Tarihi:11.02.2020