İş Akış Süreçleri

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemleri İçin tıklayınız...
 2. Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemleri İçin tıklayınız...
 3. Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemleri İçin tıklayınız...
 4. Öğrenci Mezuniyet İşlemleri İçin tıklayınız...
 5. Yüzde Ona Giren Öğrencileri Belirleme İşlemleri İçin tıklayınız...
 6. Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript, Not Durum Belgesi, Askerlik Belgesi...) İşlemleri İçin tıklayınız...
 7. Tek Ders Sınavı İşlemleri İçin tıklayınız...
 8. Öğrenci Harç İade İşlemleri İçin tıklayınız... 

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ STAJ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Zorunlu Staj Bildirge Bordrosu İşlemleri İçin tıklayınız... 

BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Danışman Öğretim Elemanı Görevlendirme işlemleri İçin tıklayınız...
 2. Haftalık Ders Programı İşlemleri İçin tıklayınız...
 3. Öğrenci Maddi Hata İşlemleri İçin tıklayınız...
 4. Öğrenci Erasmus Değişim Programına Katılma İşlemleri İçin tıklayınız...
 5. Öğrenci Farabi Değişim Programına Katılma İşlemi İçin tıklayınız...
 6. Ders Telafi İşlemleri İçin tıklayınız...
 7. Ekle-Sil İşlemleri İçin tıklayınız...
 8. Teknik Gezi İşlemleri İçin tıklayınız...
 9. Ders Vermek Üzere Öğretim Elemanı Görevlendirmesi İşlemi İçin tıklayınız...
 10. Özel Öğrenci İşlemleri İçin tıklayınız...
 11. Seçmeli Dersler ve Kontenjanlarının Belirlenmesi İşlemleri İçin tıklayınız...
 12. Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemleri İçin tıklayınız... 

DİSİPLİN KURULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemleri İçin tıklayınız... 

ÖZEL KALEM İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri İçin tıklayınız... 

PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Yazışma İşlemleri İçin tıklayınız...
 2. Bölüm Başkanı Ataması İşlemleri İçin tıklayınız...
 3. Akademik Personel Mazeret izin İşlemleri İçin tıklayınız...
 4. Sıhhi İzin İşlemleri İçin tıklayınız...
 5. İdari Personel Mazeret İzin İşlemleri İçin tıklayınız...
 6. Ücretsiz İzin İşlemleri İçin tıklayınız...
 7. Yıllık İzin İşlemleri İçin tıklayınız...
 8. Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemleri İçin tıklayınız...
 9. İşten Ayrılma (Emeklilik, İstifa) İşlemleri İçin tıklayınız...
 10. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Görev Süresi Yenileme İşlemleri İçin tıklayınız... 
 11. Öğretim Üyesi Atama İşlemleri İçin tıklayınız...
 12. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Açıktan ve Naklen Atanma İşlemleri İçin tıklayınız...
 13. Yardımcı Doçent Kadrosuna Açıktan ve Naklen Atanma İşlemleri İçin tıklayınız...
 14. Yardımcı Doçent Yeniden Atanma İşlemleri İçin tıklayınız...
 15. 2547 Sk. 35. Madde Kapsamında Görevlendirme İşlemleri İçin tıklayınız...
 16. 2547 Sk.nuna Göre Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirme İşlemleri İçin tıklayınız...
 17. Rapor ve Planların Hazırlanması İşlemleri İçin tıklayınız...
 18. Vekalet İşlemleri İçin tıklayınız...
 19. Atanan Personel İşlemleri İçin tıklayınız... 

TAHAKKUK VE SATINALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Atanan Personeli İşe Başlatma İşlemleri İçin tıklayınız...
 2. Personel Maaşları İşlemleri İçin tıklayınız...
 3. Kıst Maaş İşlemleri İçin tıklayınız...
 4. Ölüm Yardımı İşlemleri İçin tıklayınız...
 5. Doğum Yardımı İşlemleri İçin tıklayınız...
 6. Ekders Ücretleri İşlemleri İçin tıklayınız...
 7. Kişi Borcu Tahakkuk İşlemleri İçin tıklayınız...
 8. Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yollukları İşlemleri İçin tıklayınız...
 9. Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri İçin tıklayınız...
 10. Doğrudan temin Yoluyla Satınalma İşlemleri İçin tıklayınız...
 11. 14 Günlük Maaş Farkları İşlemleri İçin tıklayınız...
 12. Sınav Ücretleri İşlemleri İçin tıklayınız...
 13. Giyecek Yardımı Ödemesi İşlemleri İçin tıklayınız...
 14. Fatura Ödemeleri (Telefon, Elektrik ve Su Faturası) İşlemleri İçin tıklayınız...
 15. Bütçe Hazırlanması İşlemleri İçin tıklayınız... 

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemleri İçin tıklayınız...
 2. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri İçin tıklayınız...
 3. Depo Kontrol ve Yıl Sonu Sayım İşlemleri İçin tıklayınız...
 4. Taşınır Zimmete Verme İşlemleri İçin tıklayınız...
 5. Taşınırların Kayıttan Düşüm İşlemleri İçin tıklayınız... 
 6. Taşınır Zimmet İade İşlemleri İçin tıklayınız...
 7. Satın Alınan Taşınır Giriş İşlemleri İçin tıklayınız...
 8. Tüketim Malzemeleri Çıkış İşlemleri İçin tıklayınız...
 9. Taşınır Devir Etme İşlemleri İçin tıklayınız...
 10. Taşınır Devir Alma İşlemleri İçin tıklayınız... 
Son Güncelleme Tarihi:11.08.2020