Projeler

BİTEN PROJELER

1. Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (No:0540/003) Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet SEZGİN, Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Aydan YILMAZ, Arş. Gör. Demet ÖZKIR, Arş. Gör. Elif YILMAZ, “Ester, Asit ve Amit Türevli Kaliks[4]arenlerin Sentezi ve Bazı Azo Boyarmaddelerin Ekstraksiyonunda Kullanılması”, 2006.

2. N.Ü.B.A.P (FEB 2010/14) Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kadriye KAYAKIRILMAZ, Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Demet ÖZKIR, Dr. Öğr. Üyesi Emel BAYOL “Bazı Azür Bileşikleri ve Türevlerinin Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Elektrokimyasal Davranışına Etkilerinin Belirlenmesi”, 2012 (Doktora Tez Projesi).

3. N.Ü.B.A.P (FEB 2010/25) Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Emel BAYOL, Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Yavuz SÜRME, Arş. Gör. Demet ÖZKIR, Doç. Dr. A. Ali GÜRTEN, “Nikel-Kalay Alaşım Kaplamanın Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi” 2013.

4. Niğde Üniversitesi Münferit Proje 2010-2011, FEB2010/26: Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa BOĞA, Zeytin Küspesi (Pirina) ve Karasu’nun Yem Değerinin İn Vitro Gaz Üretim Yöntemi ile Belirlenmesi.


5. Niğde Üniversitesi Münferit Proje, 2012-2013, FEB2012/6: Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa BOĞA, Çekirdeksiz ve Çekirdekli Zeytin Küspesi (Pirina) nın Farklı Yem Katkı Maddeleri İle Silajlarının Yapılması ve İn Vitro Sindirilebilirliklerinin Belirlenmesi.


6. Sanayi Bakanlığı, Teknogirişim Sermayesi Desteği, 2013,0010.TGSD.2013: Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa BOĞA, Windows, Web ve PDA tabanlı arayüzler kullanılarak ruminant hayvanlarda (Koyun, Keçi ve Süt sığırlarında) en düşük maliyetli rasyon hazırlama. 


YÜRÜTÜLEN PROJELER

1. N.Ü.B.A.P (FEB 2013/41) Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Demet ÖZKIR, “Bazı Schiff Bazlarının Sentezi ve Asidik Ortamda Yumuşak Çelik Yüzeyine Etkilerinin Elektrokimyasal Yöntemlerle Değerlendirilmesi” (11.11.2013–Devam ediyor).

2. FEB2016/01-BAGEP: Proje Lideri: Doç. Dr. Mustafa BOĞA, Niğde Bölgesinde Bulunan Okse otunun yem değerinin in vitro gaz üretim yöntemi ile belirlenmesi. (Devam Ediyor)

3. TAGEM, 2013, 51AKK2013-03: Proje Lideri: Doç. Dr. Mustafa BOĞAAkkaraman Koyununun Halk Elinde Islahı. (Devam Ediyor)


Son Güncelleme Tarihi:26.09.2020