Beceri ve Yetkinlikler

 • Temel sağlık kavramlarını anlama ve öğrenme becerisi,
 • İlk ve Acil Yardım Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma becerisi,
 • Normal insan vücudunun gelişimi, yapısı ve işleyişini bilme becerisi,
 • Acil Bakım gerektiren durumlarda bilgilerini beceriye dönüştürerek doğru bakımı pratik bir şekilde uygulayabilme becerisi,
 • Yaşlı, çocuk, engelli bireylerin özel gereksinimleri ile ilgili acil bakım işlevini görebilme ve uygulayabilme becerisi,
 • Herhangi bir acil durum karşısında sorunları çözmek için ekip üyesi olarak görev alabilme becerisi,
 • Hastalıklara neden olan etkenler hakkında bilgi sahibi olabilme ve korunma yöntemlerini bilme becerisi,
 • Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme becerisi,
 • Mesleki güncel konuları izleme becerisi,
 • GENEL YETKİNLİKLER
  • Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilme,
  • Ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme,
  • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanabilmeli, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olamalı,
  • Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilmeli 


Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023