Hedefleri
  • Programın hedefi, değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda  İlk ve acil bakım ihtiyacı olan bireylere gerekli bakım ve koruma işlemlerini uygulayabilecek , mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, toplumsal olaylara duyarlı  ve bireysel sorumluluk alabilen, insan haklarına saygılı acil tıp teknikerleri yetiştirmektir. 


  • Sistemlere yönelik hastalıkları değerlendirebilmek,

  • Hastaların birinci ve ikinci muayenelerini yapabilmek,

  • Acil bakım gerektiren durumlarında acil bakım uygulayabilmek.

  • Bilimsel düşünmeyi geliştirmek,

  • Araştırma ve inceleme yapabilmek

  • Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme becerisi geliştirmek Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023