Eğitim Amaçları
 •                                                                                                                      

  • Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ulusal kültür ve değerlerini yaşatan, ülkesine, ulusuna ve tüm insanlığa hizmeti amaç edinen kişiler olmaları      
  • Tıp ve sağlık sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen meslekmensubu olmaları  
  • Programın eğitim esaslarını, bireylerin ilk yardım  temelgereksinimlerini bilerek bu doğrultuda bireylerin ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanmaları, aynı zamanda da bireylere bütüncül olarak yaklaşabilme becerisi oluşturmaları  
  • Temel sağlık bilgilerinin yanı sıra, çağdaş bir sağlık personelinin iş hayatında gerek duyacağı sağlam bir yabancı dil, bilgisayar becerisi gibi çeşitli donanımları kazanmış olmaları 
  • Eğitim-öğretim dönemlerinde karşılaşılan problemlere çözüm getirme yeteneğini kazanmış olmaları  
  • Toplum bilinci gelişmiş, toplumsal sorunlara duyarlı kişiliğe sahip olmaları 
  • Sosyal yönleri, iletişim becerileri, üreticilik ve girişimcilik ruhları gelişmiş kişiler olmalarıdır. 
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023