May Agro Tohumculuk A.Ş. İle İmzalanan Protokol Kapsamında Öğretim Üyelerimizden Sertifikalı Eğitim

Üniversitemiz Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Türkiye'nin en büyük tohum firmalarından May Agro Tohumculuk San. Tic. A.Ş. arasında daha önceden imzalanan eğitim işbirliği protokolü kapsamında, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Sedat Serçe, Doç. Dr. Ahmet Latif Tek, Doç. Dr. Ufuk Demirel ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Fuat Gökçe tarafından May Agro Tohumculuk San. Tic. A.Ş. işletmesinde çalışan teknik personellere temel genetik ve bitki ıslahı konularında sertifikalı eğitimler verildi.

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi (NÜSEM) aracılığıyla yürütülen sertifika programına, May Agro Tohumculuk San. Tic. A.Ş. firmasının Bursa, İzmir, Adana, Tekirdağ ve Şanlıurfa'daki birimlerinde görev yapmakta olan 20 teknik personel kursa katılım sağladı. Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan üç aylık dönem içerisinde verilen toplam 24 saatlik dersten oluşan "Temel Genetik ve Bitki Islahı Sertifika Programı"nı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları, NÜSEM Müdürü Prof. Dr. Recep Çiçek ve Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ufuk Demirel tarafından verildi.

Üniversitemiz Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ve May Agro Tohumculuk firması arasında yapılan bu işbirliğinin, ülkemiz tohumculuk sektöründe üniversite-sanayi işbirliği açısından örnek bir model olması ve ileride de diğer firmaların katılımıyla daha da genişlemesi bekleniyor.