Üniversitemiz, Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu İle Protokol İmzaladı

Üniversitemiz, Tükiye Fulbright Eğitim Komisyonu (Türkiye- ABD Kültürel Mübadele Komisyonu) ile “Amerikalı Öğrencilere Yönelik Yüksek Lisans Eğitimi Programı İşbirliği Protokolü” imzaladı.

Amerikan Vatandaşı Öğrencilere Yüksek Lisans İmkanı

İmzalanan bu protokol ile Fulbright burs programları kapsamında protokol ile belirlenmiş olan şartları sağlamaları durumunda, Yüksek Lisans eğitimi için Türkiye’ye gelecek Amerikan vatandaşı öğrencilerin, Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin Tarımsal Genetik Mühendisliği, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ile Hayvansal Üretim ve Teknolojileri bölümlerine yerleşmeleri ve eğitimlerini üniversitemizde sürdürebilmelerine imkan tanınıyor.

Protokolde, Amerika’daki kurumlara ve üniversitelere programın ilan edilmesi ve Üniversitemiz ile ilgili detaylı bilgilerin, başvuru yapacak adaylara iletilmesi, bu başvuruların ön değerlendirmesinin yapılması gibi konularda Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu yetkili iken Üniversitemiz de programa seçilen öğrencilerin üniversitemiz akademik programın kabulü kurallarına uygunluğu ve yeterliliği ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatı doğrultusunda değerlendirmek ile ilgili yetkiye sahiptir.
Üniversitemiz protokol ile öğrencilere, belirli şartlarla ifade edilen Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin öğrencilerine sağlanan burs imkanından yararlanmasını sağlayacak,  yurt imkanı sağlama konusunda destek verecek, eğitim süreçlerinde öğrenciye yardımcı olacak bir danışman atayacak, öğrencinin Türk kültürünü tanıması ve Türk dili becerilerini geliştirebilmesi adına ücretsiz Türkçe dersi verilmesini sağlayacak ve öğrencinin kurum içinde uyumunun sağlanması adına kurum içi uyum programı düzenleyecek. 
Tükiye Fulbright Eğitim Komisyonu ise öğrencinin yol masraflarını karşılama, öğrenciye yerleşim desteği sağlama, öğrencileri ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanan sağlık sigortasından yararlandırma, tez çalışmaları yapacak öğrencilere de akademik süre dahilinde maddi destek sağlanması konularında çalışmalar yapacak.


Protokolün imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, uluslararasılaşma politikasına ve bu politikanın önemine değinerek, “Araştırmacı, topluma hizmette yenilikçi ve daima gelişme hedefindeki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak, yeni fakülteler açıyor, yeni protokoller imzalıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar ile hem bölgesel kalkınmaya destek oluyor hem de uluslararasılaşma stratejimiz doğrultusunda da dünyaya açılıyoruz” dedi.