Üniversitemizde “Dış Paydaş Kalite Toplantısı” Gerçekleştirildi

Üniversitemizde, kalite çalışmaları kapsamında dış paydaşlarla fikir alışverişinde bulunulması amacıyla “Dış Paydaş Kalite Toplantısı” gerçekleştirildi.

Kamu kurumlarının Üniversitemizden beklentilerinin belirlenmesi,  gelecekte geliştirilebilecek ortak proje potansiyelinin ve kamu-üniversite iş birliğinin arttırılması amacıyla düzenlenen dış paydaş görüş alışverişi ve değerlendirme toplantısına; Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, fakülte dekanlarımız ile Niğde İl Proje Planlama Koordinasyon ve Eğitim Ofisinde (NİPRO) görev alan kamu kurumları proje yetkilileri katıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Üniversitemiz kalite çalışmalarına katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti. Rektör Kar konuşmasında, kurumların gelişimi ve beklentileri yerine getirmelerinde iş birliğinin önemini de vurguladı.

Katılımcı bir yönetim anlayışı ile hazırlanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planından bahseden Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, planda yer alan bölgesel kalkınma ve topluma hizmet odaklı hedeflere ulaşmada geliştirilebilecek potansiyel iş birliği için bu gibi paydaş toplantılarının etkili bir araç olduğunu ve bundan sonra da düzenli aralıklarla toplantıların devam etmesinin planlandığını söyledi.

Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ise konuşmasında, Valilik bünyesinde kurulan Niğde İl Proje Planlama Koordinasyon ve Eğitim Ofisi çalışmalarından bahsederek, bu sayede kamu kurumlarının iletişim ve etkileşiminin arttırıldığını, farklı kurumların bir arada yeni projeler geliştirebilme kapasitelerinin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından toplantı, katılımcıların görüşlerini belirtmeleri ile devam etti. 2018 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile kamu kurumlarının işbirliği içinde planladıkları proje çalışmalarının olumlu sonuçlarını vurgulayan katılımcılar, yapılan iş birliğinin ve sürdürülebilirliğinin arttırılması ile ilgili beklentilerini dile getirdi. Gelecekte kamu-üniversite arasında gerçekleştirilecek toplantıların belirli alanlarda oluşturulmuş gruplar halinde planlanması önerildi. Toplantı üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç’ın kapanış konuşmaları ile sona erdi.