Genel Bilgi

DERİ TEKNOLOJİSİ
 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Dericilik Programı, 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Niğde Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak Bor’da Eğitim-Öğretime başlamıştır. Bölgede deri sanayinin köklü bir geçmişe sahip olması ve önemli bir istihdam merkezi konumunda bulunması, Dericilik Programının açılmasında en önemli etkenlerden biri olmuştur. 1992 yılında Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesinin kurulmasıyla, Dericilik Programı Bor Meslek Yüksekokulu bünyesinde Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulunun açılması ile birlikte Dericilik Programı, bu okula dahil edilmiştir. 2009-2010 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren de Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümüne bağlı, DERİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Deri Teknolojisi Ön Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Programın eğitim-öğretim faaliyetleri; konusunda uzman, uzun süre özel sektör deneyimi olan üç öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.
Ön lisans öğrencileri programın birinci yılında; İngilizce, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi zorunlu derslerin yanında, Dericiliğe Giriş, Ham Deri&Histolojisi, Deri Üretimi, Genel Kimya, Matematik, Deri Makineleri, Organik Kimya, Genel Deri Teknolojisi ve Deri Mikrobiyolojisi&Hastalıkları dersleriyle eğitimlerini sürdürürler. İkinci sınıfta ise kendilerini mesleklerinde daha iyi bir konuma getirecek Deri Kimyası, Büyükbaş Deri İşleme Teknikleri, Küçükbaş Deri işleme Teknikleri, Finisaj, Teknolojik Olgunluk, Deri Boyama Teknikleri ve ilgi duydukları seçmeli dersleri seçerek tamamlarlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler programdan DERİ TEKNOLOJİSİ elamanı olarak mezun olurlar.
Programın uygulama çalışmalarının yürütüldüğü 1300 m² den oluşan uygulama atölyesi, modern ve teknik bir donanıma sahiptir. Program öğrencileri burada gelişen ve değişen teknolojiler doğrultusunda uygulama çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Öğrencilerimiz deri işleme teknolojileri yanında dekoratif ve görsel niteliği bulunan deri ürünlerinin üretilmesi konusunda da bilgi ve tecrübe kazanmaktadır.

Amaç ve Hedefler

Amaç:
Deri Teknolojisi bilgilerini çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, donanımlı, dünya pazarlarında Türk Deri Sanayinin rekabet gücünü arttıracak, kalifiye deri teknikerleri yetiştirmektir.
Hedef:
Deri Teknolojisi Programının hedefi, deri endüstrisi için konusunda profesyonel deri teknikerleri yetiştirmektir. Bölümün ana hedefi, öğrencilerin Deri Teknolojisinin aşamalarını ve dericilik ile ilgili kavramları anlamasını sağlamaktır. Program, öğrencileri fonksiyonel ve görsel kimlik yetenekleri ile donatmayı hedeflerken öğrencilerin, deri işlentileri konusunda gelişmelerini sağlar.
Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere DERİ TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS DERECESİ verilecektir.
Deri Teknolojisi Ön lisans programı 120 ECTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan ikinci kademe (second cycle) ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey " yeterliliklerini sağlamaktadır.
Kabul Koşulları
Türk öğrencilerin, Deri Teknolojisi Programına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş sınavıYGS-2 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.  
Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.
Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.
İletişim:
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE
Tel: 0 388 225 21 48 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr
Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programlar ile uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.
Program Profili
Deri teknolojisi, dünyada “Türk Markası” olarak hatırlanacak ürünlerde ilk sırada gelmesi için gerekli niteliklere ve altyapıya sahip alanlardan biridir. Bu alanda eğitimli işgücü için, yenilikçi bir bakış açısına sahip, üretimi yapılacak farklı deri türlerinin proses reçetelerini yazabilen, modern ve çevreci deri finisaj yöntemlerini uygulayan, analitik düşünebilen ve üretim sürecinde oluşacak sorunları çözümleyebilen elemanlar yetiştirmeyi hedefler.
Deri Teknolojisi önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde QF-EHEA: Kısa Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazandıran programdır.
Program öğrencileri, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilmeli, verileri değerlendirebilmeli, sorunları tanımlayabilmeli, analiz edebilmeli ve kanıtlara dayalı çözüm önerilerini de geliştirebilmelidir.
Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:
•ISCED Eğitim Alan Kodu: 21 – Üretim ve İşleme
•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Kategorisi (Profili): 21, Alt Kategorisi: 542 - Akademik ağırlıklı ön lisans derecesi
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 21 - Üretim ve İşleme
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "5. Düzey" ön lisans derecesi
Eğitim Öğretim Metodları
Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Deri Teknolojisi Programı, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.
Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler
• Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
• Grup Çalışması
• Laboratuar
• Okuma
• Ödev
• Proje Hazırlama
• Seminer
• Staj
• Teknik Gezi
• Web Tabanlı Öğrenme
• Uygulama
• Yerinde Uygulama
• Mesleki Faaliyet
• Sosyal Faaliyet
• Alan Çalışması
Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri
Bu bölümden mezun olanlar DERİ TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS DERECESİ’ni alırlar. Öğrencilerimiz; deri üretimi yapan fabrikalar, deri kimyasalları üreten ve pazarlayan işletmeler ve deri sektöründeki diğer tüm iş kollarında istihdam edilebilmektedir. 
Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler
Deri Teknolojisi Önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,
• Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması,
• 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması,
• 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.
Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"
Akademik İlerleme Olanakları
(ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak üst kademeye kabul edilmektedirler. Ayrıca ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Lisans Programlarına 3.sınıftan itibaren sınavsız kayıt hakkına sahiptirler.
Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi
Deri Teknolojisi Programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda genel sınav notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir.
• Ara Sınav
• Genel Sınav
• Telafi Sınavı
• Ödev Değerlendirme
• Bilgisayarla Sunum Yapma
• Uygulama
Sınavlar:
Öğrencilerin, Deri Teknolojisi Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan genel sınavlarla ölçülmektedir.
Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen ön lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve gerekli görülürse bir de ödev içerir.
Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmede ki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.
Ara sınavı ve genel sınavlar üniversite tarafından ilan edilen tarih, yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları; ara sınav, ödev değerlendirmesi, genel sınav ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alarak öğretim elemanları tarafından verilir.
Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla % 40 olabilir ve genel sınavının katkısı yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az % 40 ve en fazla % 60 olur.
Bir ara sınav, ödev veya genel sınav gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimlerince belirlenir ve bu dersler için değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda belirtilen kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve öğrenciler başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.
Değerlendirme:
Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (genel ve dönem içi çalışmalar) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak bağıl değerlendirme yöntemiyle geçme notu harf notuna dönüştürülür.
Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin Deri Teknolojisi Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:
• Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması,
• 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması,
• 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"
Öğretim Türü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Deri Teknolojisi Programı Ön Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Son Güncelleme Tarihi:22.10.2023