Yayınlar


YAYINLAR 

1-“Geçmişten günümüze deri makineleri'nin deri kalitelerine olan etkileri” konulu sözlü bildiri Niğde Tekstil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Niğde, 2008.

2-“Deri halı ve/veya deri yaygı üretimi ve uygulanan işlemler” konulu poster bildiri, Niğde Tekstil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Niğde, 2008.

3-"Bor Dericiliği ve Geleceği Konulu", Sözlü Bildiri Niğde, 1994.

4-"Beyaz Deri Konulu" Sözlü Bildiri, Niğde, Tekstil Sempozyumu, Niğde, 2008. 

5-"Deri Sanayiindeki İşletmelerin Verimliliğinin Artırılması ve Reorganizasyonu"

6-"Yüzeyaktif Maddeler ve Deri için önemi"

7"Merserizasyon"

8-TURGAY, A.F. “Deri Üzerinde Doğal Boya Kullanımı ve Telkâri Uygulaması” Poster Bildiri, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Doğal Boya Sempozyumu 10-12 Mayıs 2017 ANTALYA 

9-TURGAY, A.F. "Vaketa Deri ile Çalışmanın Büyüsü" Sözlü Bildiri, 3. Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı 20-23 Nisan 2018 ANTALYA


Son Güncelleme Tarihi:22.10.2023