GZFT Analizi
GZFT ANALİZİ 


Güçlü Yanlar
1. Yüksekokulumuzdaki diğer programların tekstil ağılıklı olmaları, 
2. Öğretim elemanlarının genç , dinamik ve takım olarak çalışabilme ruhuna sahip olması, 
3. Modern ve yeterli bir uygulama atölyesinin bulunması, 
4. Öğrencilerin programı tercih etmelerinin yoğun olması, 
5. Mezunlarının rahatlıkla iş bulması,
6. Takım çalışmalarının rahatlıkla yapılabilecek olması, 
7. Yeterli sayıda öğretim elemanı kadrosunun bulunması,
8. Okulda staj imkanın bulunması, 
9. Bor Deri Sanayi Bölgesine yakınlık ve iletişimin güçlü olması, 
10. Proje üretebilen ve geliştirebilen öğretim elamanlarının varlığı.
Zayıf Yanlar
1. Yayın sayısının azlığı, 
2. Öğretim elemanlarının üniversite içinde alanlarına uygun akademik kariyer imkânlarının bulunmayışı, 
3. Proje sayısının azlığı, 
4. Takım çalışmaları sonucunda yayın yapamamak, 
5. Yurt dışına Erasmus aracılığıyla giden öğretim elemanının olmaması, 
6. Merkez yerleşkeye olan uzaklık,
7. Öğretim elemanlarının yabancı dil konusunda yetersizlikleri,
8. Akademik kadro unvanları nedeni ile proje üretilememesi, 
9. Ulaşım zorluğu. 
Fırsatlar
1. Yeterli fiziki alt yapının var olması, 
2. Uyumlu bir çalışma ortamının olması, 
3. Sosyal açıdan diğer programlarla olan iyi iletişim ve saygınlık, 
4. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite, 
5. Sanayiden gelen öğretim elemanları, 
6. Niğde-Bor yakınlığı, 
7. Yeterli bilgisayar donanımına sahip olma. 
Tehditler
1. Öğretim Üyesinin bulunmaması, 
2. Programın Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanmaması, 
3. Programa Erasmus aracılığıyla yurt dışından öğrenci gelmemesi, 
4. Bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif altyapının yetersizliği, 
5. Sınavsız Geçiş nedeni ile öğrenci profilinin olumsuz yönde değişmesi, 
6. Kurumsal kültürün yeterince geliştirilememesi. 
Son Güncelleme Tarihi:22.10.2023