Program Çıktıları


PROGRAM ÇIKTILARI


1. Kimya bilgilerini diğer disiplinlere uygulama,
2. Kimya ve ilgili alanlarda kimyasal problemleri tanımlama ve çözme becerisi,
3. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi,
4. Verilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve yorumlamayı diğer verilere uygulama becerisi,
5. Deri üretimi için gerekli çağdaş teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi,
6. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi,
7. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi,
8. Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi, 
9. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi, 
10. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi,
11. Kalite konularında bilinç sahibi olma becerisi, 
12. Ulusal ve Uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme becerisi,
13. Çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme becerisi,

Son Güncelleme Tarihi:22.10.2023