Birim Kalite Komisyonu


Birim Kalite Komisyonu                                                        
1 Prof. Dr. Hakan DEMİR (Müdür)
2 Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin BAĞCI (Üye) 
3 Öğr. Gör. Hakan KOCA (Üye) 
4Prof. Dr. Bilge KARATEPE (Üye) 
5Prof. Dr. Hakan DEMİR (Üye) 
6Doç. Dr. Güvenç AKGÜL (Üye)
7Dr. Öğr. Üyesi Seyit Okan KARA (Üye) 
8Doç. Dr. Mustafa BOĞA (Üye) 
9Öğr. Gör. Mustafa MUTLU (Üye) 
10Öğr. Gör. Ramazan DAĞDAŞ (Üye) 
11Öğr. Gör. Hüseyin Haluk ŞENGEZER (Üye) 
12Öğr. Gör. Sedat ŞAHİN (Üye)
13Öğr. Gör. Latife TEKİN (Üye)
14Öğr. Gör. Halit İlhan SÜRÜCÜ (Üye)
15Osman ÜLGER (Raportör)

Son Güncelleme Tarihi:01.03.2020