Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Dersler (Doktora)

GÜZ YARIYILI

 

BAHAR YARIYILI

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

P

AKTS

 

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

P

AKTS

EBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği

3

0

8

SNF7002

Seminer

0

2

8

SNF7001

Seminer

0

2

8

SNF7004

Uzmanlık Alan Dersi II

5

0

2

SNF7003

Uzmanlık Alan Dersi I

5

0

2

SNF7006

Tez Çalışması

0

1

30

SNF7005

Tez Çalışması

0

1

30

 

SNF7008

Doktora Yeterlik

0

0

30

SNF7007

Doktora Yeterlik

0

0

30

 

SNF7010

Tez Çalışması  (Tez Önerisi)

0

0

30

SNF7009

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

0

30

 

SNF7102

Okuma Ve Yazmayı Değerlendirme

3

0

8

SNF7101

Okuma Yazma Öğretimindeki Sorunların Giderilmesi

3

0

8

 

SNF7104

Metinlerarasılık Ve Metinlerarası Okuma

3

0

8

SNF7103

Sınıf Öğretmeni Eğitiminde Güncel Araştırmalar

3

0

8

 

SNF7106

Temel Eğitim Araştırmalarında Yapısal Eşitlik Modelleri

3

0

8

SNF7105

İlkokulda Etkili Fen Öğretimi

3

0

8

 

SNF7108

İlkokul Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları

3

0

8

SNF7107

İlkokul Fen Öğretiminde Beceri Eğitimi

3

0

8

 

SNF7110

İlkokul Fen Öğretiminde Argümantasyon Süreci

3

0

8

SNF7109

Matematiğin Bilişsel, Duyuşsal Ve Sosyal Temelleri

3

0

8

 

SNF7112

İlkokul Matematik Eğitimi Araştırmalarında Güncel Yönelimler

3

0

8

SNF7111

İlkokul Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

3

0

8

 

SNF7114

İlkokulda Tamamlayıcı Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamaları

3

0

8

SNF7113

Temel Eğitimde Ölçekleme Teknikleri

3

0

8

 

SNF7116

Hayat Bilgisi Öğretiminde Örnek Olayların Kullanımı

3

0

8

SNF7115

Senaryo Temelli Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

3

0

8

 

SNF7118

Çocuk Kitaplarıyla Yetkinliklerin Ve Yaşam Becerilerinin Öğretimi

3

0

8

SNF7117

Kuram Ve Uygulama Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi

3

0

8

 

SNF7120

Fen Bilimleri Öğretiminde Teknoloji Kullanımı

3

0

8

SNF7119

Temel Eğitimde Uygulamalı Karma Yöntem Araştırmaları

3

0

8

 

SNF7122

Fen Bilimlerinde Yaşam Becerileri

3

0

8

SNF7121

Fen Bilimleri Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

3

0

8

 

SNF7124

Dünyada Ve Türkiye’de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Modelleri

3

0

8

SNF7123

Temel Eğitimde Nitel Araştırmalar

3

0

8

 

SNF7126

Okuma Yazma Ve Teknoloji Kullanımı

3

0

8

SNF7125

Okuma Yazma Araştırmaları

3

0

8

 

SNF7128

Temel Eğitimde Nicel Ve Nitel Araştırma Tasarımları

3

0

8

SNF7127

Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

3

0

8

 

 

 

 

 

 

SNF7129

Okuma Yazma Dil Kuramları

3

0

8

 

 

 

 

 

 

                       

 


Son Güncelleme Tarihi:04.12.2023