Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. Eğitim tarihini dönemsel özellikler itibariyle bilme
 2. Eğitim politikalarını sosyal tarih ile ilişkilendirebilme
 3. Mevcut eğitim sistemini tarihsel birikim çerçevesinde değerlendirebilme
 4. Eğitimi toplumsal özellikler çerçevesinde ele alabilme
 5. Toplumsal yapıyı tanıma ve eğitim sistemine etkilerini analiz edebilme
 6. Eğitim ve toplumsal yapı arasındaki karşılıklı ilişkiyi tanımlayabilme
 7. Kültürel yapının eğitim düşüncesine etkilerini kavrayabilme
 8. Eğitim pratiğine yön veren Felsefi fikirleri anlama
 9. Eğitim felsefesi yaklaşımlarını ve eğitim politikaları üzerindeki etkilerini kavrama

 

Genel Yetkinlikler

 1. Eğitim bilimlerine yönelik temel bilgi birikimine sahip olabilme
 2. Öğretmenlik mesleğine ilişkin temel bilgi birikimine sahip olabilme
 3. Disiplinlerarası işbirliği kurabilme
 4. Öğretmenlikle ilgili kuramsal bilgileri uygulama alanına aktarabilme
 5. Alan bilgisini meslek bilgisi ile ilişkilendirebilme
 6. Alan bilgisini genel kültür bilgisi ile ilişkilendirebilme
Son Güncelleme Tarihi:12.08.2020