Hedefleri

Öğretmen adaylarının içinde bulundukları toplumsal yapının temel dinamiklerine, eğitim sisteminin tarihsel süreç içerisinde toplumsal koşullar çerçevesinde gelişimine, toplumsal yapının dönüşümünün ve toplumsal dinamiklerin eğitim bağlamlarına yansımalarına, toplumun kültürel kodları çerçevesinde gelişen eğitim felsefesi yaklaşımlarına ilişkin bir kavrayış geliştirmelerini sağlamaktır.

Son Güncelleme Tarihi:12.08.2020