Genel Bilgi

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında Eğitim Bilimleri Bölümü altında kurulmuş bir anabilim dalıdır. Öğretmen adaylarına eğitimin sosyal, felsefi ve tarihi temelleri alanlarında bilimsel nitelikli bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır. 2018 yılında uygulamaya konulan yeni öğretmen yetiştirme programı çerçevesinde daha önce programlarda seçmeli ders olarak sınırlı bir biçimde yer alan “Eğitim Sosyolojisi”, “Türk Eğitim Tarihi”, “Eğitim Felsefesi” dersleri, bütün lisan programlarında ortak meslek dersleri olarak yer almaktadır.

Son Güncelleme Tarihi:12.08.2020