Eğitim Amaçları

Eğitim Sosyolojisi

Öğretmen adaylarına eğitim sosyolojisine ilişkin temel kavramları, eğitim ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi, toplumsal yapının oluşumu ve gelişiminde eğitimin işlevlerini eğitim sosyolojisi kuramları çerçevesinde aktarmaktır. Toplumsal yapı içinde eğitime yüklenen işlev Eğitim Sosyolojisi dersinin genel kapsamını oluşturmaktadır. Bu çerçevede ortaya çıkan kuramlar, uygulama denemeleri ile alana katkı veren bilim adamları ve sosyologlar incelenecektir.Eğitim Tarihi

Öğretmen adaylarının İlk Türk Devletlerinde Eğitim, Selçuklularda Eğitim, Osmanlı Devletinde ve Cumhuriyet döneminde eğitim olmak üzere Türk eğitim tarihindeki gelişmeler  hakkında bilgi sahibi olması ve  Türk Eğitim Tarihi ile ilgili temel düzeyde kuramsal bilgi edinmesi, ders konusu ile ilgili araştırma yapma, okuma, yazma, tartışma ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.


Eğitim Felsefesi

Eğitim felsefesinin amacı, müstakbel öğretmenler veya eğitimciler olan eğitim fakültelerindeki öğrencilere eğitim konusunda reflektif ve geniş bir bakış açısı ve eğitime dair görüşleri eleştirel bir biçimde değerlendirme ve sağlam eğitim görüşleri geliştirme kabiliyeti kazandırmaktır. Eğitim felsefesinin tarihsel olarak üstünde durduğu temalara ve gerçekliğe, bilgiye, insana ve çocuğa, değerlere (iyiye, kötüye; doğruya, yanlışa; güzele, çirkine; adalete ve adaletsizliğe; özgürlüğe) dair felsefi düşünceler temelinde eğitimin amaçlarını, hangi bilgilerin öğretilmeye değer oluğunu, eğitimde adaleti; eğitim geleneklerinin temellerindeki felsefi düşünceleri tartışmak ve eğitim hakkında konuşurken kullanılan kavramları analiz etmek amaçlanmaktadır.Son Güncelleme Tarihi:12.08.2020