Genel Bilgi
Genel Bilgi

1992 yılında Niğde Üniversitesinin açılmasıyla birlikte kurulan Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1995 yılında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim - öğretime başlamıştır. 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2809 sayılı Kanunun ek 22.maddesi başlığı ve 1.fıkrası ile “Niğde Üniversitesi” olarak kurulan Üniversitemizin ismi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Milletinin bekasına yönelik yapılan hain kalkışmayı önlemek için canını çekinmeden feda eden Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kahramanlığını ve adını gelecek nesillere taşıyabilmek, tarihe not düşmek amacıyla 7 Eylül 2016 Tarihli ve 29824 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6745 Sayılı Kanunun 20’nci maddesi gereğince “Ömer Halisdemir Üniversitesi”olarak değiştirilmiştir. 01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 24. maddesi ile yapılan değişiklik ile de “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. Anabilim Dalımız merkez kampüste kendi binasının içinde yer almaktadır.

Anabilim Dalımız, Cumhuriyet çocuklarını ve gençlerini geleceğe hazırlayacak olan müzik öğretmen adaylarının yetişmelerine ve Milli Eğitimin temel amaçlarına uygun olarak eğitim almalarını sağlamaktadır.

Anabilim Dalımızda, 1 profesör, 5 Dr. öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Müzik Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.Amaç ve Hedefler

Amaç:

Yarattığı çağdaş, özgün yapısını koruyarak, sanatta ve bilimde sürekli gelişmeyi hedefleyen eğitim öğretim anlayışını sürdürmek, ülkemizin, bilim ve teknolojiden sanata kadar her alanında ihtiyaç duyduğu aydın kimliğini kazanmış, nitelikli Müzik Öğretmenleri yetiştirmektir.

Hedef:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı olarak ülkemizin çağdaş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; Atatürk İlke ve İnkılâplarına gönülden bağlı, hak ve sorumluluklarını bilen, sosyal bilinci gelişmiş, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan, gerekli mesleki donanıma sahip, sanatsal faaliyetlere duyarlı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, demokrat, aydın bireyler ve alanında yetkin müzik öğretmenleri yetiştirmektir.Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERECESİ verilecektir.

Müzik Öğretmenliği lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, Müzik Eğitimi Anabilim Dalına Ölçme Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı da esas alınarak Anabilim dalınca yapılan özel yetenek sınavı ile alınırlar.

Yabancı uyruklu öğrenciler bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE
Tel: 0 (388) 225 21 48
Faks: 0 (388) 225 23 85
E-posta: erasmus@ohu.edu.tr
Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.Program Profili

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, yaratıcılıklarının geliştirilmesi, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Bu sebeple öğrencilere Görsel algı bilincinin aynı zamanda teknoloji donanımı ile kullandırılarak bunu sonraki nesillere aktarma becerisi kazandırılmaktadır.

Müzik Eğitimi lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

ISCED Eğitim Alan Kodu: 14 – Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri
ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 14 – Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi


Eğitim Öğretim Yöntemleri

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Müzik Eğitimi Anabilim Dalında, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.Kullanılan Eğitim-ÖğretimYöntemlerinden Örnekler

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Yaratıcı uygulamalar
Grup Çalışması
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Uygulama
Sosyal Faaliyet
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması


Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, tasarımla ilgili iş merkezlerinde, özel okullarda, KPSS sınavlarından başarılı olmaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığının kadrolarında da yer alarak öğretmenlik görevi yapmaktadırlar.Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

Müzik Eğitimi Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Müzik Eğitimi bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda Yüksek lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

Müzik Eğitimi programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

Ara Sınav
Uygulama
Final Sınavı
Telafi Sınavı
Kısa Sınav
Ödev Değerlendirme
Tez Sunma
Belge Sunma


Sınavlar:

Öğrencilerin, Müzik Eğitimi programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve bir ödev içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur.Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Müzik Öğretmenliği programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ÖğretimTürü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.
Son Güncelleme Tarihi:12.02.2020