Program Çıktıları
1- Sahip olduğu müzik bilgilerini eğitim-öğretim alanına aktarma.
2- Müzik alanında kendini geliştirme ve yeterlilik kazanma.
3- Müzik uygulamaları alanında ve müzik öğretmenliği mesleği uygulamaları alanında, hedef doğrultusunda program yapabilme ve uygulayabilme becerisi kazanma.
4- Sanatsal uygulamaları ve müzik öğretmenliği uygulamaları alanında problem sürecini çözümleme becerisi kazanma.
5- Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık yetisi kazanma.
6- Grup çalışması yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazanma.
7- Bilim, sanat ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi kazanma.
8- Sahip olduğu fikirleri yazılı, sözlü ya da uğraştığı sanatsal alanla ifade edebilme becerisi kazanma.
9- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme yetisini kazanma.
10- Mevcut bilgi birikimini eğitim-öğretim ortamında öğrencilere aktarabilme becerisi kazanma.
11- Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorun ve gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanma.
12- Sosyal konularda duyarlı olabilme yetisi kazanma.
Son Güncelleme Tarihi:20.11.2017