GZFT Analizi

Güçlü Yanlar
Genç-dinamik personele sahip olma
Görev yapan personel arasındaki karşılıklı etkili iletişim
Kesintisiz kablolu internet imkânının sunulması,
Farklı üniversite kültürlerinden gelen öğretim elemanları,
Sanatsal ve bilimsel etkinliklerin sunulması.

Zayıf Yanlar
Akademik personel sayısının yetersizliği,
Anabilim dalımızın kendini yeterince tanıtamaması,
Şehrin ve üniversitenin sosyal imkânlarının sınırlı olması,

Fırsatlar
Niğde ilinin tarihi ve turistik potansiyelinin varlığı ve üniversite olanakları ile bütünleştirilebilmesi
Kış ve doğa sporları olanaklarının varlığı,
Üniversitenin kent üniversitesi özelliği taşıması.

Tehditler
Niğde halkının ve yerel yönetimin üniversiteye karşı gereken ilgiyi göstermemesi,
Yöre halkının gelir seviyesinin düşük olması,
Yeni üniversitelerin kuruluşu nedeniyle eleman transferi ve bunu telafi edecek yeterli sayıda elemanın bulunamaması,
Öğretim üyelerinin ekonomik durumlarının düzeltilememesi ve akademik çalışma yapabilmeyi sağlayacak gelir imkânlarının yetersizliği
Akademik personel ve aileleri arasındaki iletişimi geliştirecek sosyal tesislerinin olmayışı.

Son Güncelleme Tarihi:20.11.2017