GZFT Analizi

Gzft Analizi

Güçlü Yanlar: 
Anabilim dalında, Türkiye’de çok yeni bir program olan Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Doktora Programını tamamlamış altı akademisyenin görev yapıyor olması. 
Öğretmen adaylarının, öğrenim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları gerek teorik gerekse de uygulamalı bilgileri etkili bir şekilde elde etmesi. 
Öğretmen adaylarına verilen teorik bilgilerin mutlaka uygulamalarının gösterilerek, onları mesleki yaşamlarına en nitelikli ve yetkin bir şekilde hazırlama. 
Anabilim dalında verilen öğretim sürecinde her türlü teknolojik alt yapıdan yararlanabilmek ve onları kullanma becerilerini kazanmak. 
Anabilim dalında verilen öğretim sürecinde ihtiyaç duyulan her türlü bilimsel kaynağa (internet erişimleri, kütüphaneler vb.) rahatça ulaşabilmek. 
Zayıf Yanlar:
Fakülteye bağlı ve anabilim dalına mensup sınıf öğretmeni adaylarının uygulama yapabilecekleri bir uygulama okulunun bulunmayışı. 
Fırsatlar:
Hem mesleki saygınlık açısından son derece kutsal bir mesleğe sahip olma hem de mesleğe başlama konusunda, diğer meslek dallarına (öğretmenlik alanları) kıyasla, daha şanslı ve başarılı olma. 
Anabilim dalının öğretim üyesi yetersizliği göz önüne alındığında hem lisansüstü eğitim programlarına girme ve devam etme hem de araştırma görevliliğini elde ederek ileride kendi alanında bir öğretim üyesi olabilme. 
Anabilim dalında verilen nitelikli öğretim ile birlikte mesleki anlamda sunulan kendini yetiştirme fırsatlarını kullanarak çok donanımlı bir öğretmen olarak yetişerek özel okullarda görev yapabilme. 
Tehditler

Son Güncelleme Tarihi:22.11.2017