Hedefleri

Bölümün Hedefleri

Ülkemizin sınıf öğretmeni ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte öğretmen yetiştirme. 
Yapacağı bilimsel etkinliklerle ve lisansüstü eğitim yoluyla geleceğe dönük olarak sınıf öğretmenliği eğitimini cazip hale getirme. 
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Konularında hizmetiçi eğitim verme. 
Sınıf Öğretmenliği Eğitiminin ihtiyaçları hususunda çözüm merkezi olabilme. 
İlkokulda öğrenim gören öğrencilerin ailelerine eğitim hizmetleri sunma.

Son Güncelleme Tarihi:22.11.2017