Program Çıktıları
Bölümün Program Çıktıları

PÇ1: Sınıf Öğretmenliği alan dersleri ve Öğretmenlik mesleği alanındaki kavramlar konusunda bilgi sahibidir. 

PÇ2: Bilimsel bilginin önemini kavrar. 

PÇ3: Bilginin kaynaklarının geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirir. 

PÇ4:  Sınıf Öğretmenliği alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgi sahibidir. 

PÇ5: Öğretim stratejisi, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme tekniklerini geliştirir. 

PÇ6: İlkokulda öğrencinin gelişim özellikleriyle ilgili problemlere çözüm önerileri geliştirir. 

PÇ7: Sınıf Öğretmenliği alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanır. 

PÇ8: Eğitim bilimlerinde yapılan bilimsel anketleri yorumlar. 

PÇ9: Bilimin doğası konusu üzerine öğrencilerinin dikkatini çeker. 

PÇ10: Kendi sınıflarında öğrenci merkezli ve öğrenme odaklı bir yaklaşım kullanır. 

PÇ11: Eğitim öğretiminde bireysel farklılıkları dikkate alarak, uygun öğretim stratejisi geliştirir. 

PÇ12: Konu alanlarına göre malzemeleri hazırlar. 

PÇ13: Sosyal ve kültürel faaliyetleri planlar ve yürütür. 

PÇ14: Laboratuar malzemelerini kullanarak deneyler geliştirir. 

PÇ15: Liderliğini yaptığı takım çalışmalarını etkin bir şekilde yönlendirir. 

PÇ16: Her koşul ve durumda sorumluluk alır. 

PÇ17: Ulusal ve uluslararası bilimsel malzemeleri ve İlkokul programında yer alan yeni eğilimleri  takip eder. 

PÇ18: Gerektiğinde bilgi güncellemek için gerekli tedbirleri alır. 

PÇ19: Etkili bilgiye ulaşmak için modern teknolojiyi kullanır. 

PÇ20: Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır. 

PÇ21: Öğrenci-aile-okul üçgeninde işbirliğine açık iletişim kurar. 

PÇ22: Bir yabancı dil kullanarak alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder. 

PÇ23: Öğretmenlik mesleğini temsil yeteneğine sahip olur. 

PÇ24: Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun yaşama ve davranış profili çizer. 

PÇ25: Milli Eğitim Temel Kanunu ilkelerini uygular. 

PÇ26: İş güvenliği ve çevre koruma ile ilgili tüm kaynakları kullanır.

Son Güncelleme Tarihi:22.11.2017