Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özel Beceri ve Yetkinlikler

 1. Yönetim planları hazırlayabilme ve yerinde ve doğru kararlar alıp uygulayabilme becerisi. Muhasebe kayıtlarını tutabilme becerisi  
 2. Muhasebe hesap planlarına hakimiyet  
 3. Bilgisayarlı muhasebe becerisi  
 4. Veri toplayıp, analiz edebilme becerisi  
 5. Çalışanları ve müşterileri ile doğru iletişim kurabilme becerisi  
 6. Kalite, verimlilik ve yenilik konusunda yaratıcı düşünebilme becerisi  
 7. Girişimcilik yeteneği  
 8. Pazar analizi yeteneği  
 9. Kalite yönetim sistemleri bilgisi 
 10. Değer temelli düşünüp uygulayabilme becerisi, yatırım kararı verme yeteneği 
 11. Borsa ve hisse senetleri analizi bilgisi, finansman kararı verme yeteneği  
 12. Ekonomi konularına hakimiyet
 13. Fizibilite etüdü
 14. Sayısal ve nitel yöntemlerle karar alma yeteneği


Genel Yetkinlikler

 1. Sorgulama ve araştırma yeteneği
 2. Problemlere çözüm üretebilme yeteneği  
 3. Hızlı ve doğru kararlar alabilme yeteneği  
 4. Özgüven  
 5. Bilgiyi uygulama yeteneği  
 6. Doğru iletişim kurabilme yeteneği  
 7. Türkçeyi doğru kullanabilme yeteneği  
 8. Öz eleştiri yeteneği sonucunda, sürekli kendini geliştirme yeteneği  
 9. Zaman ve toplantı yönetimi  
 10. Görev ve sorumluluk bilinci 
 11. Etik ve ahlak bilinci 
 12.  Değişime ve yeniliğe açıklık 
 13.  Çağdaş ve uygar düşünebilme 
 14.  Toplumsal bilinç ve çevreye duyarlılık 
 15.  Excel, Access, Word bilgisayar bilgisi
Son Güncelleme Tarihi:26.01.2016