Program Çıktıları
 1. İşletme kurup, sürekliliğini sağlayabilme yöntemleri bilgisi  
 2. İşletmelerin performanslarının artırılmasında bilimsel strateji, taktik, teknik ve ilkeleri doğru kullanabilme  
 3. Ürünün iyileştirilmesi ve üretimin artışı  
 4. Kıt kaynakları etkin ve verimli kullanabilme  
 5. Planlama, teşkilatlandırma, yönetme, koordinasyon, düzenleme ve denetim  
 6. İşletmenin yakın ve uzak çevresiyle iletişim, etkileşim ve işbirliği  
 7. Kurumun mali yapısını yönetmek, düzenlemek ve denetlemek  
 8. Mikro İktisat, Makro İktisat ve Uluslararası İktisat alanlarında bilgi sahibi olma ve yorum yapabilme 
 9. Sayısal - istatistiksel verileri etkili bir biçimde kullanma 
 10. İşletmecilik faaliyetlerinde gerekli hukuk bilgisi  
 11. Kamu ve özel sektörde başarılı olmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri edinebilmeleri
 12. Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilmeleri
 13. Öğrenim dilinde yazılı ve sözlü iletişim kurabilmekte, en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmeleri
 14. Ahlaki değerler ve mesleki sorumluluk bilinciyle hareket edebilmeleri

Son Güncelleme Tarihi:23.10.2023