Program Çıktıları
 1. İşletme kurup, sürekliliğini sağlayabilme yöntemleri bilgisi  
 2. İşletmelerin performanslarının artırılmasında bilimsel strateji, taktik, teknik ve ilkeleri doğru kullanabilme  
 3. Etkili ve etkin yönetim becerisi  
 4. Planlama, teşkilatlandırma, yönetme, koordinasyon, düzenleme ve denetim  
 5. İşletmenin yakın ve uzak çevresiyle iletişim, etkileşim ve işbirliği  
 6. Ürünün iyileştirilmesi ve üretimin artışı  
 7. Kıt kaynakları etkin ve verimli kullanabilme  
 8. Ürünlerin satışı için farklılık ve farkındalık yaratmak  
 9. Kurumun mali yapısını yönetmek, düzenlemek ve denetlemek  
 10. İnsan ilişkileri 
 11. Mikro İktisat, Makro İktisat ve Uluslararası İktisat alanlarında bilgi sahibi olma ve yorum yapabilme 
 12. Sayısal - istatistiksel verileri etkili bir biçimde kullanma 
 13. İşletmecilik faaliyetlerinde gerekli hukuk bilgisi  
 14. Bilgisayar kullanım becerisi
 15. Kamu ve özel sektörde başarılı olmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri edinebilmeleri

Son Güncelleme Tarihi:23.02.2016