Ödev Değerlendirme Süreci

Öğrencilere verilen ödevlerin değerlendirilmesi aşağıda belirlenen kriterlere göre yapılmaktadır:

Ödevin başlığı ile içerik uyumu (10 puan)

Benzerlik oranı (%30 ve altı)(15 puan)

Literatür taraması (15 puan)

İçerik, anlatım (Genel değerlendirme) (50 puan)

Sonuç (10 puan)

 

Son Güncelleme Tarihi:30.10.2023