Eğitim Amaçları
1. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve özel sektör için mesleki açıdan yetkin, araştırmacı, katılımcı, yenilikçi ve yaratıcı bireyler yetiştirmek

2. Siyaset, Hukuk, Dış Politika, Ekonomi ve Dünya Politikasının Güncel Sorunları konularında analiz, yorum, değerlendirme yapabilen ve sorunlara çözüm önerisi getirebilen bireyler yetiştirmek

3. Teknolojiyi ve yenilikleri takip eden, uzmanlık alanlarında bilim, bilgi ve aklı ön plana çıkaran bireyler yetiştirmek

4. Sosyal ve entellektüel yönü güçlü, açık görüşlü ve iletişime açık, çok boyutlu düşünebilen, etik değer ve ilkelere uyan, toplumsal bilinci gelişmiş ve toplum sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirmek
Son Güncelleme Tarihi:24.11.2017