GZFT Analizi

Güçlü Yönler

1. Öğretim elemanlarının genç olması

2. Çok tercih edilen bir bölüm olması

3. Mezunların hem kamu kesiminde hem de özel kesimde çok çeşitli alanlarda istihdam edilebilmesi

4. Derslerin plana ve programa uygun işlenmesi 

5. Öğrencilerimizin Erasmus programı ile yurt dışında öğrenim görebilmeleri

6. Derse giren hocaların bilgi birikiminin yeterliliği, derse hazır gelmeleri ve bu konuda kendilerine güvenmeleri 

7. Öğrenci hoca ilişkisinde seviyenin korunabilmesi ve karşılıklı sağlıklı iletişim kurulabilmesi 

8. Öğrencilerin isteklerini her kademedeki yönetime rahatlıkla iletebilmeleri 

Zayıf Yönler

1. Doktora programının olmaması

2. Üniversite kampüsünün sosyal yönden yeterli donanıma erişememesi

3. Kısıtlı bütçe imkanları 

4. Nitelikli öğrenci temininde yaşanan zorluk 

Fırsatlar

 1. Bölüm içerisinde huzurlu bir ortamın sağlanmış olması

2. Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık

3. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite

Tehditler

1. Kentin küçük ve sosyal imkânların yetersizliğinden dolayı bölüme yeni öğretim üyelerinin kazandırılmasındaki zorluk

2. Bölümün Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanamaması

3. Tercihlerde küçük üniversite imajının devam etmesi

4. Yerel, ulusal ve uluslararası tanıtım eksikliği

 

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi:13.02.2020