Etkinlik ve Protokol Yönetimi Ofisi


Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Protokol ve Etkinlik Yönetimi Ofisinin Görevleri Şunlardır:

a) Kültür ve Sanat Komisyonu kararları doğrultusunda planlanan veya Üniversite yönetimi tarafından gerçekleştirilmesi uygun görülen etkinliklerin organizasyon süreçlerini ilgili birimlerle iş birliği içerisinde planlamak, yürütmek ve koordine etmek.

b) Protokol Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğüyle iş birliği içerisinde etkinliklerin protokol süreçlerini planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

c) Üniversite tarafından düzenlenen etkinlikler ile Rektörün katıldığı programların ve gerçekleştirdiği ziyaretlerin fotoğraf veya video kayıtlarının alınarak arşivlenmesini sağlamak.

ç) Hediyelik ve promosyon ürünlerinin takdimine ilişkin planlamalar yapmak ve süreci yürütmek.

Son Güncelleme Tarihi:28.09.2023