Medya İlişkileri Ofisi


Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Medya ilişkileri ofisinin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin tüm etkinliklerinin ve Üniversiteyle ilgili haber değeri taşıyan konuların görsel-işitsel, yazılı ve dijital medyada etkin ve doğru bir şekilde yer almasına yönelik çalışmalar yapmak.

b) Üniversitenin birer paydaşı olan medya kuruluşlarıyla, ahlaki ve etik ilkeler doğrultusunda iş birliği kurmak ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek, mevcut ilişkileri yönetmek,

c) Birim İletişim Temsilcileriyle sürekli iletişim halinde olarak haber niteliği taşıyan konular bağlamında Birimler ve Koordinatörlük arasındaki bilgi akışını sağlamak ve yürütmek.

ç) Üniversitenin hedef kitlesine ve kamuoyuna ulaşması için haberler hazırlayarak bunları kurumsal ağ sayfasında yayımlamak, ayrıca medya kuruluşlarına basın bülteni, basın bildirisi vb. servis etmek.

d) Basın toplantıları, basın açıklaması, basın gezileri gibi etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerde görev almak.

e) Medya kuruluşlarının Üniversitenin etkinliklere katılımını sağlamaya yönelik iletişim süreçlerini yürütmek.

f) Koordinatörlük tarafından yayımlanacak NÖHÜ-Bülten, Medya Analiz Raporu vb. çalışmaları hazırlamak.

Son Güncelleme Tarihi:29.09.2023