Marka Yönetimi Ofisi


Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Marka Yönetimi Ofisinin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin marka değerini ve algısını geliştirmeye ve tanıtmaya yönelik stratejiler oluşturmak ve bu doğrultuda faaliyetler planlamak.

b) Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde marka farkındalığının oluşmasına ilişkin politikalar geliştirmek ve bunları uygulamak.

c) Marka ve görsel kimlik çalışmalarını gerçekleştirerek kurum kimliğini ve imajını güçlendirmek.

ç) İtibar yönetimi bağlamında kurumsal itibarı artıracak çalışmalar yapmak.

d) Bütünleşik iletişim yönetimi yaklaşımından hareketle tüm Birimlerin ve paydaşların görsel tasarım materyallerinde Üniversitenin kurumsal kimlik standartlarına uymasını sağlamak ve bu süreçte ilgili Birimlere destek vermek.

e) Reklam ve tanıtım içerikleri ile materyallerini hazırlamak/tasarlamak.

f) Afiş, broşür, katalog, fotoğraf, video vb. her türlü görsel tasarım materyallerinin hazırlanmasında görev almak ve bunlarla ilgili süreçleri denetleyerek destek vermek.

Son Güncelleme Tarihi:26.10.2023