Bölüm Kurulu


Bölüm Başkanı  Prof. Dr. A. Tuğkan YAKUT  sevaty@ohu.edu.tr  225 42 00

Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Güldem YILDIZ guldem.yildiz@ohu.edu.tr 225 21 26

Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Osman KELEKCİ  okelekci@ohu.edu.tr 225 21 24


Bölüm Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Osman KELEKCİ  okelekci@ohu.edu.tr 225 21 24 
Bölüm Farabi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin KAPLAN hkaplan@ohu.edu.tr 225 40 96
Bölüm Mevlana Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet EROĞLU aeroglu@ohu.edu.tr 225 42 24 


Anabilim Dalı Başkanları

Cebir ve Sayılar Teorisi ABD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Osman KELEKCİ  okelekci@ohu.edu.tr 225 21 24
Uygulamalı Matematik ABD Başkanı Prof. Dr. Durmuş DAĞHAN durmusdaghan@ohu.edu.tr 225 40 97
Geometri ABD Başkanı Prof. Dr. Atakan Tuğkan YAKUT sevaty@ohu.edu.tr  225 42 00 
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ABD Başkanı Prof. Dr. Serkan KADER skader@ohu.edu.tr 225 40 86
Topoloji ABD V. Dr. Öğretim Üyesi Ali Haydar KOCAMAN  akocaman@ohu.edu.tr 225 40 98 


İletişim Telefon: (0388) 225 40 95- 225 42 00
İletişim Faks: (0388) 225 01 80

Son Güncelleme Tarihi:26.01.2021