Program Çıktıları
PÇ1 :Matematik bilgilerini aktarma ve diğer disiplinlere uygulama.

PÇ2 :Matematik ve ilgili alanlarda matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.

PÇ3 :Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi.

PÇ4 :Verilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve yorumlamayı diğer verilere uygulama becerisi.

PÇ5 :Matematik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri (dil, programlama vs.) ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.

PÇ6 :Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi.

PÇ7 :Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.

PÇ8 :Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi.

PÇ9 :Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.

PÇ10 :Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi.

PÇ11 :Kalite konularında bilinç sahibi olma becerisi.

PÇ12 :Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme becerisi.

PÇ13 :Çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme becerisi
Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020