Komisyonlar

Eğitim-Öğretim Komisyonu:

Prof. Dr. Serkan KADER 

Dr. Öğr. Üyesi Meral YAŞAR KARTAL 

Dr. Öğr. Üyesi Osman KELEKCİ 

Ölçme Değerlendirme Komisyonu:

Prof. Dr. Durmuş DAĞHAN

Prof. Dr. Adnan TUNA

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ERTEM KAYA

İntibak Komisyonu:

Prof. Dr. Atakan Tuğkan YAKUT 

Prof. Dr. Serkan KADER

Dr. Öğr. Üyesi Güldem YILDIZ

Stratejik Plan Hazırlama İzleme ve Değerlendirme Komisyonu:

Doç. Dr. Nurettin IRMAK

Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar KOCAMAN

Öğr. Gör.Fevzi ÖZER

Mezuniyet Komisyonu:

Prof. Dr. Ahmet EROĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar KOCAMAN 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAPLAN

İç-Dış Paydaşlar ve Tanıtım Komisyonu:

Dr. Öğr. Üyesi Osman KELEKCİ

Dr. Öğr. Üyesi Meral YAŞAR KARTAL

Öğr. Gör. Fevzi ÖZER

Öğrenci Komisyonu:

Prof. Dr. Atakan Tuğkan YAKUT 

Prof. Dr. Durmuş DAĞHAN

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan KAPLAN

Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu:

Prof. Dr. Adnan TUNA

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan KAPLAN

Dr. Öğr. Üyesi Osman KELEKCİ

Dr. Öğr. Üyesi Güldem YILDIZ

Son Güncelleme Tarihi:26.01.2021