Sayılarla Bölümümüz

Bölümümüz, Matematiğin gizemli dünyasında yer alan bilinmezleri anlaşılır kılmak ve ipuçlarını ele alarak sonuca ulaşma hazzını yaşatan bilgi bütününü öğrencilere aktarmak, sonuca ulaşma aşamalarında güçlü bir sezgi ve özgür yaratıcılıkla mantıksal bir tutarlılıkla hareket etmelerini sağlamak , araştıran, yorum yapabilen, bildiklerini disiplinler arası konulara uygulayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu nedenle bölümümüzde Lisans, Yüksek lisans ve Doktora programları yer almaktadır.

Lisans programında 2019-2020 eğitim öğretim yılında 40 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Lisans programının eğitim süresi dört yıldır. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 2.00 ortalama elde etmeleri gerekir. Üniversitemizde çift anadal programlarından yararlanabilmeleri için not ortalamalarının 3.00 ve üzerinde olması beklenmektedir. Bölümümüz öğrencileri, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümleriyle, Mühendislik Fakültesinin İnşaat, Makine, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümleriyle, İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin İktisat ve İşletme Bölümleriyle çift anadal programından ders almak ve başarmak kaydıyla eğitimlerini tamamlayabilirler.

Yüksek Lisans programı öğrencisi Fen bilimleri Enstitüsü tarafından verilen ilan ve belirlenen koşulları sağlamakla, Fen Bilimleri Enstitüsüne kayıt yaptırmaları sonucunda Anabilim Dalına bağlı olarak zorunlu olan dersleri almakla ve bu derlerden başarılı olmakla yükümlüdür. Dersleri başarmasından sonra danışman öğretim üyesi tarafından verilen tez konusu üzerinde araştırma yapmakla ve seminer çalışmasını tamamlamakla yükümlüdür. Öğrenci yaptığı araştırmaya bağlı olarak tezini Enstitünün tez yazım kurallarına göre yazıp sunmakla yükümlüdür. Yüksek Lisans derecesini alabilmesi için en az iki yıl süresi bulunmaktadır.

Doktora programı bölümümüzde 2010 yılında açılmıştır. Doktora programı, Anabilim tarafından verilen zorunlu derslerin öğrenci tarafından alınması, derslerden sonra doktora yeterlilik sınavından başarılı olunmasını gerektirir. Öğrenci doktora yeterlilik sınavını geçtiği taktirde danışman öğretim üyesi eşliğinde orijinal bir araştırma konusu bularak çalışmaya başlar ve tezini hazırlar.

Fiziki Mekan

Bölümümüz tüm öğrencilerimize geniş, aydınlık ve teknolojik donanımla donatılmış fiziki mekanlar sunmanın yanı sıra yüksek lisans öğrencilerimize de çalışabilecekleri ofisler sunmaktadır.

Coğrafi Konum

Doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü bir turizm bölgesi olan Kapadokya’da yer alan Niğde; Roma Havuzu, Gümüşler Manastırı, Tyana Antik Su Kemerleri, Selçuklu ve diğer medeniyetlerden kalma tarihi eserleri, dağcılık ve doğa sporları bakımından önemli bir tırmanma parkuru olan Demirkazık’ın da içinde yer aldığı Bolkarlar ve Aladağlar’ın yanı sıra diğer tarihi ve doğal güzellikleri ile aynı zamanda önemli bir turizm kentidir.
Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin kurulması ve gelişmesine paralel olarak bir üniversite kenti haline gelen Niğde, yaşamın ekonomik oluşu, kent içi ulaşımın ucuz ve sorunsuz olması, barınma imkânlarının yeterliliği, halkın öğrenciye sıcak olması ve her konuda kolaylık göstermesi, suç oranının çok düşük olması, sakin ve güvenilir sosyal yapısı ile üniversite öğrencileri açısından oldukça cazip bir kenttir.

Son Güncelleme Tarihi:19.07.2020