Eğitim Amaçları
Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. İç mekan ve mobilya tasarımı konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak,
 2. Sahip olduğu teknik, teorik ve uygulama bilgi ve becerisini konusunda uzman kişilerle (diğer içmimar, mimar v.s.) paylaşıp, tartışabilirken aynı bilgi ve becerinin konuyla ilgili fikri olmayan, kullanıcı olarak adlandırdığımız kişi ya da kişilere de aktarılmasını sağlayacak hitap gücüne sahip olmak,
 3. Alanında edindiği kuramsal bilgileri iç mekan tasarımına aktarabilme becerisine sahip olmak,
 4. Mekan tasarımlarında insan ihtiyaç ve gereksinimlerinin, davranış ve yaşam biçimlerini irdeleyebilmek ve tasarımda kullanabilmek,
 5. Tasarım aşamasında karşılaşılan sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilmek, önerileri çok yönlü muhakeme yöntemiyle eleyebilmek,
 6. Tasarımda veya alanında estetik değerleri ve görsel sunum tekniklerini kullanabilme yetisine sahip olmak,
 7. Araştırma-geliştirme, eskiz-tasarım aşamalarında tümdengelim ve tümevarım yaklaşımlarını kullanabilmek; sosyoloji, felsefe, antropoloji gibi alanlardan faydalanabilmek,
 8. Alanla ilgili değişen, gelişen teknolojileri, malzeme alanındaki yenilikleri ve sektörel gelişimi sürekli takip etmek, yeniliklerden haberdar olmak ve alanında kullanabilmek.

 

Genel Yetkinlikler

 1. Hayal gücü sınırlarını zorlayabilme, yaratıcı ve pratik zekasını kullanabilmej,
 2. İlgili, meraklı ve araştırmacı kişiliğe sahip olmak,
 3. Sorunlar karşısında alternatif çözümler üretebilmek,
 4. Gelişen teknolojik araçları etkin olarak kullanabilme yeteneğine sahip olmak,
 5. Girişken ve sosyal bir kişiliğe sahip olmak, insan ve çevre konusunda duyarlı olmak,
 6. Değişime ve gelişime açık, yenilikçi ve üretken olmak, özgün fikirler üretebilmek,
 7. Eleştirel düşünme yetisine sahip olmak ve özeleştiri yapabilmek,
 8. Özgüven sahibi olmak, sorumluluk alabilmek, karar verici olma yetisine sahip olmak.
Son Güncelleme Tarihi:17.12.2015