Program Çıktıları
Bölümün Program Çıktıları
  1. Alternatif çözümler üretme yeteneğinin kazandırılması,
  2. Fikir geliştirme becerisi kazandırılması,
  3. El becerilerinin geliştirilmesi,
  4. Mesleki araç, gereç ve teknoloji kullanım becerisi kazandırılması,
  5. Eleştirel bakı açısı ve araştırmacı kişiliğin kazandırılması,
  6. Bilimsel ve sanatsal düşünme yetisi kazandırılması,
  7. Yaratıcılıklarının geliştirilmesi,
  8. Üç boyutlu düşünme yetisinin ve düşsel zekanın geliştirilmesi,
  9. Takım ruhu bilincinin kazandırılması.
Son Güncelleme Tarihi:17.12.2015