Genel Bilgi
Bölümümüz

Günümüz değişen ve gelişen teknolojilerinin en önemli amaçlarından biri insanların yeni gereksinim, istek ve beklentilerine yanıt vererek yaşadıkları sosyal, ekonomik, fiziksel ve psikolojik çevrelerini yaratmak ve iyileştirmektir. Bu bağlamda İç Mimarlık, günümüz olanaklarını kullanarak daha fonksiyonel, estetik, ergonomik ya da kısaca daha yaşanabilir mekanlar yaratma bilincidir. İç Mimarlık için teorik bilginin yanı sıra yaratıcılık, merak, pratik zeka ve teknolojiyi kullanma yetisi de gereklidir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde dört yıllık eğitim  süresince iç mimari tasarım odaklı; temel tasarım, teknik resim, rölöve-restorasyon, mobilya tasarımı ve malzeme gibi teorik-teknik dersler ile atölye ve eskiz çalışmalarından oluşan uygulamalı dersler verilmektedir. Teorik derslerde alınan bilgiler tasarım sürecinde kullanılır, seminer ve benzeri çalışmalarla, yaz dönemi stajlarıyla da pekiştirilir. Bu eğitimin sonunda öğrencilere Avrupa Üniversiteleri ile denkliği olan İç Mimarlık Lisans Diploması verilir.

İç Mimarlık Bölümü mezunları; belediyeler ve bakanlıklar gibi kamu kurumlarında, akademik alanda üniversitelerde, iç mimarlık, mimarlık, tasarım şirketlerinde tasarım ve kontrolörlük hizmetlerinde, mobilya tasarım-satış-pazarlama sektöründe, banka ve mağaza gibi şube sistemli çalışan kurum merkezlerinde ya da bireysel olarak çalışabilmektedir.

Son Güncelleme Tarihi:07.09.2017