Yayınlar

Arslan, A. & Severcan, M. H. (2021). Cam elyaf takviyeli polyester (CTP) profillerden oluşan tek eğrilikli uzay kafes kirişlerin yapay sinir ağları ile analizi . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 312-318 . DOI: 10.28948/ngumuh.815736

 

Gürbüz, A., Kazancı, N., Hakyemez, H.Y. et al. Geological evolution of a tectonic and climatic transition zone: the Beyşehir-Suğla basin, lake district of Turkey. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 110, 1077–1107 (2021). https://doi.org/10.1007/s00531-021-02007-x

 

Şener,M.F., Şener M., Yiğit B, (2021) Geochemical proxies and formation mechanism of Hatay (Başlamış) travertine and relation with Dead Sea Fault Zone (S-Turkey), Journal of African Earth Sciences, 177, 104126, https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2021.104126.

 

Sivrikaya, O., Aydin, E. & Turker, H. Improvement of Dynamic Response of Structures on Sandy Soil by Means of Viscous Dampers. Iran J Sci Technol Trans Civ Eng 45, 741–756 (2021). https://doi.org/10.1007/s40996-020-00445-2

 

Karaca H. (2021). 2007 ve 2019 Deprem Yönetmeliklerine Göre Elde Edilen Tasarım ivmelerinin Karşılaştırılması, Kapadokya Örneği,  Afet ve Risk Dergisi, 4(1), 42-52., Doi: 10.35341/afet.828828

 

Karaca H. (2021). Depremler Arası Sürelerin Dağılım Modelleriyle Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yöntem, Türkiye Örneği. Türk Deprem Araştırma Dergisi, 3(2), 193-207., Doi: 10.46464/tdad.996642

 

Karaca H. (2021). YHTD'lerin Değerlendirilmesinde Yeni bir Yöntem. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9(5), 2023-2035., Doi: 10.29130/dubited.719224

 

Karaca H. (2021). Generation of synthetic catalog by using Markov chain Monte Carlo simulation and inverse Poisson distribution. Journal of Seismology, 25, 1103-1114., Doi: 10.1007/s10950-021-10018-z

 

Karaca H. (2021). An Investıgatıon Into The Stabılızatıon Of Selected Seısmıc Parameters And Hazard In Marmara Regıon, Turkey. Bulletin of International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, 55(1), 17-28.

 

Karaca H. (2021). An Investigation into the Earthquake Migration Patterns in Marmara Region, Turkey. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 57, 878-885., Doi: 10.1134/S1069351321060033

 

Karaca H. (2021). Seismicity Simulation and a Forecast Model Based on Monte Carlo Simulation Techniques and Performance of Distribution Models. Journal of Earthquake and Tsunami, 15(5), Doi: 10.1142/S1793431121500251

 

Son Güncelleme Tarihi:13.04.2022