Eğitim Amaçları

Programın Eğitim Amaçları

  1. Pazarlama İlkeleri ve Reklamcılık alanındaki temel bilgileri kavrayabilme
  2. Pazarlama ve Reklamcılık mesleğinde mesleği ile ilgili teknolojilerin önemini kavrayabilme
  3. Pazarlama ve Reklamcılık olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi
  4. Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme ve saklayabilme
  5. Ticari hayatta faaliyet gösteren Pazarlama ve Reklamcılık şirketlerinin özelliklerini açıklayabilme
  6. İş hayatında meslek ahlakının ve etik ilkelerin önemini kavrayabilme
  7. Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme
  8. Ticari hayatta Pazarlama ve Reklamcılık ile ilgili kullanılan strateji ve terimleri bilme
  9. Sosyal medya araçları üzerinden her türlü dijital pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilme yeteneğinin kavratılması
  10. Müşteri değeri oluşturabilmek ve ve karşılığında değer elde ederek maksimum müşteri memnuniyeti sağlayabilmek 
Son Güncelleme Tarihi:20.10.2023