GZFT Analizi

GZFT ANALİZİ 

Güçlü Yanlar

Mezun öğrencilerin özel sektörde pazarlama ve reklamcılık alanında iş bulma imkanlarının fazla olması
Okulumuzun il merkezinde bulunması
Yeterli bir akademik kadroya sahip olmak
Öğretim elemanlarının doktora düzeyinde eğitime sahip olması
Öğretim elemanlarının özel sektörde pazarlama ve reklamcılık alanında çalışmış, belirli bir tecrübeye sahip ve uygulamayı bilme fonksiyonlarının olması
Huzurlu bir çalışma ortamının bulunması
Tam donanımlı bilgisayar, projeksiyon ve internet bağlantılı iki bilgisayar labaratuarının olması
Üniversitenin çeşitli birimlerinden sağlanabilecek eleman desteği

Eğitimin teorik anlamda kalitesi

Zayıf Yanlar

Staj kontrollerinin yeterince yapılamaması 
Okul sanayi işbirliğinin yeterli düzeye çıkartılamaması
Danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin zayıf olması

Bulunduğu alanın ülke genelinde bölüm sayısı bakımından çokluğu

Uluslararası standartlara sahip olması

Akademik personelin kadro yetersizliği

Uzaktan eğitim faaliyetleri


Fırsatlar

Öğretim elamanlarımızın doktora düzeyinde eğitim imkanlarının olması
Niğde' de yeni organize sanayi bölgesinin açılması ve KOBİ işletme sayılarındaki artış 
Genç ve dinamik bir akademik kadro yapısının olması
İl nüfusunun artması ve artan nüfusa parelel, iş yeri sayısı ve iş imkanlarının artması

İşverenlerin üniversite eğitimine pozitif katkıları

Dünya’daki çeşitli üniversitelerle işbirliği yapma potansiyeli

Tehditler

Okulumuza gelen öğrencilerimizin eğitim seviyesinin düşük olması
Mezunların kamuda iş bulma imkanlarının azalması
Bölüm olarak dikey geçiş kontenjanlarının az olmasının, öğrenci motivasyonunu olumsuz etkilemesi

Ülke genelindeki üniversitelerin benzer program sayısının fazlalığı

Eğitimde kalite güvence sisteminin sembolik hale gelmesi

Şehir ve çevresinin sosyo-kültürel açıdan az gelişmişliği nedeniyle sosyal imkânlarının yetersizliği

Sivil toplum kuruluşlarının yetersizliği nedeniyle burs imkânlarının azlığı

Üniversite müfredatlarındaki sürekli değişiklikler

Son Güncelleme Tarihi:29.10.2023