GZFT Analizi

GZFT ANALİZİ 

Güçlü Yanlar

Mezunların özel sektörde iş bulma imkanlarının fazla olması
Okulumuzun il merkezinde bulunması
Yeterli bir akademik kadroya sahip olmak
Öğretim elemanlarının lisansüstü eğitime sahip olmas
Öğretim elemanlarımızdan ikisinin bankaca çalışmış, uygulamayı bilen elemanlardan olması
Huzurlu bir çalışma ortamının bulunması
Tam donanımlı bilgisayar, projeksiyon ve internet bağlantılı iki bilgisayar labaratuarının olması
Üniversitenin çeşitli birimlerinden sağlanabilecek eleman desteği

Zayıf Yanlar

Staj kontrollerinin yeternice yapılamaması
Okul sanayi işbirliğinin yeterli düzeye çıkartılamaması
Danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin zayıf olması

Fırsatlar

Öğretim elamanlarımızın yüksek lisanslı olmaları ve doktora yapabilme imkanlarının olması
Niğde de yeni organize sanayi bölgesinin açılma ihtimalinin bulunması, yeni banka şubelerinin açılması
Genç ve dinamik bir akademik kadro yapısının olması
İl nüfusunun artması ve artan nüfusa parelel, iş yeri sayısı ve iş imkanlarının artması

Tehditler

Okulumuza gelen öğrencilerimizin eğitim seviyesinin düşük olması
Mezunların kamuda iş bulma imkanlarının azalması
Bölüm olarak dikey geçiş kontenjanlarının az olmasının, öğrenci motivasyonunu olumsuz etkilemesi