Sayılarla Bölümümüz

Sayılarla Bölümümüz

Akademik Kadro Sayıları
ProfesörDoçentDoktor Öğretim ÜyesiÖğretim Görevlisi DoktorÖğretim GörevlisiAraştırma Görevlisi
-1-11-
Kayıtlı Öğrenci ve Mezun Sayıları
Akademik YılÖğrenci SayılarıMezun Sayıları
2022-20237213
2021-20226712
2020-20216815
2019-20207918
2018-20198423

Akademik Performans Yayın Atıf Sayıları

Akademik YılUluslararası MakaleKitap ve Kitap Bölümü Uluslararası Bildiri
2023353
2022714
2021613
2020312
2019522

Fiziksel Olanaklar :

50’şer kişilik 2 adet sınıf ve 40 kişilik 1 adet bilgisayar labaratuvarı

Öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın mesleki bilgi paylaşımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla data-show ve bilgisayar sistemli 2 adet toplantı salonu

1 adet  eğitim ve bilgisayarlı uygulama odası

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48 begin_of_the_skype_highlighting 0 388 225 21 48 ÜCRETSİZ end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting

Faks: 0 388 225 23 85

E-posta:
erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Önlisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni trendlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli olarak İşletmecilik, Pazarlama, reklamcılık ve Satış - Müşteri İlişkileri alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere İletişim, Pazarlama, Reklamcılık ve Satış farklı alanlarını anlama, Pazarlama alanında en az bir uzmanlık alanında uzmanlaşma ve yaratıcı ve birleştirici etkinliklerine katılma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Pazarlama ve Reklamcılık önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, lisans programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, HYPERLINK "http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_EN.pdf"Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 8-Hizmetler

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5. Düzey, Categorisi (Profili): 34, Alt Categorisi:342- mesleki ağırlıklı önlisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 81 - Kişisel Hizmetler

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "5. Düzey" önlisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları

Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Pazarlama ve Reklamcılık Programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

 1. Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 2. Grup Çalışması
 3. Okuma
 4. Ödev
 5. Proje Hazırlama
 6. Seminer
 7. Staj
 8. Teknik Gezi
 9. Web Tabanlı Öğrenme
 10. Uygulama
 11. Yerinde Uygulama
 12. Mesleki Faaliyet
 13. Sosyal Faaliyet
 14. Alan Çalışması
 15. Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Pazarlama ve Reklamcılık sektörünün küresel bir doğaya sahip olmaları, Türkiye, Avrupa ve başka yerlerde kariyer imkanları sunmaktadır. Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre pazarlama, reklamcılık ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi pek çok alanda çalışabilirler. Mezunlarımız, pazarlama, banka, reklam ajansı gibi faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmalarda istihdam olanağı bulabilirler. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili lisans programlarına başvurarak lisans eğitimine devam edebilirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

40 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi HYPERLINK "http://www.ohu.edu.tr/ects/index.php"ÖnlisansHYPERLINK "http://www.ohu.edu.tr/ects/index.php" - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, PAZARLAMA VE REKLAMCILIK bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına başvurabilir. Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirildikleri lisans programlarında intibak eğitimi başardıktan sonra 3. sınıftan itibaren lisans eğitimine devam ederler. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine sınavsız direk geçiş hakkına sahip olurlar ve üçüncü sınıflarından eğitimlerine devam ederek lisans diploması alma hakkına sahip olabilmektedirler.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

 1. Ara Sınav
 2. Final Sınavı
 3. Bütünleme Sınavı
 4. Telafi Sınavı
 5. Kısa Sınav
 6. Ödev Değerlendirme
 7. Rapor Sunma
 8. Bilgisayarla Sunum Yapma
 9. Belge Sunma
 10. Sınavlar:

Öğrencilerin, PAZARLAMA VE REKLAMCILIK programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen önlisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir.Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final (genel) sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin PAZARLAMA VE REKLAMCILIK programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

40 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi HYPERLINK "http://www.ohu.edu.tr/ects/index.php"ÖnlisansHYPERLINK "http://www.ohu.edu.tr/ects/index.php" - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Ömer Halisdemir  Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık ön lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Pazarlama ve Reklamcılık alanında yetişen meslek elemanı işletmelerde, alış veriş merkezlerinde, tanıtım firmalarında, reklam ajanslarında çok çeşitli işlemleri yapar ve yürütür vaziyette yetiştirilirler.

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2013 yılında I. ve II öğretim olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Programın eğitim süresi 2 yıldır.

Teknolojideki gelişmeler, Küresel ekonomik yatırım ve ülkemizin AB üyeliği ile ilgili konular kapsamında, ülkemiz Pazarlama ve Reklamcılık sektörünün bir çok eksiği bulunmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi ve batıdaki ülkelerin seviyesine ulaşılabilmesi için yapılan yasal düzenlemeler tek başına yeterli değildir. Yasal düzenlemelerin yanında bu alanda gelişen teknolojileri yakından takip etmek ve pazarlama teknolojilerini kullanma yetkisi bulunan elemanlar ile pazarlama ve reklamcılık alanında uzmanlık eğitimi almış elemanlarının istihdam edilmesini sağlamak amacı güdülmektedir. Yine bu program pazarlama ve reklamcılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Pazarlama ve Reklamcılık Programının amacı günümüz ticaret sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, bu alanda geliştirilen yeni pazarlama enstrümanları, yeni pazarlama ürünlerini, yeni pazarlama kurumları ve uygulama tekniklerini bilen özellikle pazarlama stratejilerini ve tanıtım yapmayı yakından tanıyan, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip ara eleman yetiştirmektir. Programa kayıt olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için öngörülen müfredattaki toplam 120 AKTS'lik 34 dersi başarıyla geçmiş ve 30 iş günlük meslek stajlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Öğretim süresi dört yarıyıldır. Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyılda zorunlu ve genel amaçlı dersler alırlar. Birinci ve ikinci yarıyılda 20 saat ve 30 AKTS ders alırlar. Üçüncü ve dördüncü yarı yıllarda en az 16 AKTS'lik en fazla 4 ders seçmeli derslerden oluşan toplam 8 ders alırlar. Program mesleki dersler iki Yardımcı Doçent, bir Öğretim Görevlisi tarafından yürütülmektedir.

Mezun olan öğrenciler diledikleri takdirde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme bölümlerine dikey geçiş sınavını kazanarak geçiş yapabilirler. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine sınavsız direk geçiş hakkına sahip olurlar ve üçüncü sınıflarından eğitimlerine devam ederek lisans diploması alma hakkına sahip olabilmektedirler. Yine programdan mezun olanlar "Önlisans Diploması" almaya hak kazanırlar ve bölüm mezunları "Pazarlama Meslek Elemanı" ünvanını alırlar.

Son Güncelleme Tarihi:29.10.2023