Komisyonlar

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Doç. Dr.  Ruhan İRİ                                Başkan

Öğr. Gör. Mehmet AĞAN                       Üye (Asil)

Öğr. Gör. Can MAVRUK                         Üye (Asil) 

Akreditasyon Komisyonu

Doç. Dr.  Ruhan İRİ                                Başkan

Öğr. Gör. Mehmet AĞAN                       Üye (Asil)

Öğr. Gör. Can MAVRUK                         Üye (Asil) 


Staj Komisyonu

Doç. Dr.  Ruhan İRİ                                Başkan

Öğr. Gör. Mehmet AĞAN                       Üye (Asil)

Öğr. Gör. Can MAVRUK                         Üye (Asil) 

Dr. Öğretim Üyesi Melih COŞGUN        Üye (Yedek)

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah  KARATAŞ  Üye (Yedek)

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet AĞAN   

Eğitim- Öğretim Komisyonu

Doç. Dr.  Ruhan İRİ

Öğr. Gör. Mehmet AĞAN

Öğr. Gör. Can MAVRUK

Bölüm Mezuniyet Komisyonu

Doç. Dr.  Ruhan İRİ

Öğr. Gör. Mehmet AĞAN

Öğr. Gör. Can MAVRUK

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Doç. Dr.  Ruhan İRİ

Öğr. Gör. Mehmet AĞAN

Öğr. Gör. Can MAVRUK

Yemek Yardımı Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr.  Ruhan İRİ

Öğr. Gör. Mehmet AĞAN

Öğr. Gör. Can MAVRUK

Son Güncelleme Tarihi:26.11.2023